Fiske vid Lönern

Sjön Lönern utgör en del av Ätrans vattensystem och ligger i Falköpings- och Ulricehamns kommuner. Sjön är en ganska grund och långsmal sprickdalssjö med djupare partier i den centrala delen. Storleken uppgår till ca 560 ha. Sjön har en artrik fiskfauna som domineras av gädda, gös, abborre och mört. Lönern bjuder på ett spännande och bra fiske, sommar som vinter. Sjön är mest känd för de fina bestånden av gös och gädda. Gäddfisket är som regel bäst på vår och höst medan gös och abborre nappar bäst sommartid. Lönern är en fin fågelsjö med häckande arter som fiskljuse och storlom.

För vidare information om Lönern och fisket eller fiskeregler, sök efter Lönern på iFiske.se http://www.ifiske.se/ Hos iFiske kan du även köpa fiskekort digitalt samt ladda ner en djupkarta för Lönern.

Lönern Fisketurism värnar om fisket i Lönern och därför vill vi inte att man tar upp mer fisk än för husbehov. Inom många fiskarter är det honorna som blir stora. Genom att släppa tillbaka stora gäddor och gösar får vi ett bättre och mer hållbart fiske för framtiden.

Se våra fiskepaket här!

Prislista